Historia/deltagare

Lindens Gård har ett samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Hässleholm med fokus och inriktning på arbetsmarknadsåtgärder inom området REHAB, där vi arbetat fram en individuellt anpassad och näringslivsinriktad modell som blivit till en stor succé.

Tack vare denna modell, är där idag i princip inte en enda långtidsarbetslös inom vår verksamhetsgren som går utan aktivitet i Hässleholm med omnejd.

Modellen har visat sig vara unik på många sätt och har på senaste 4 månaderna levererat ett fantastiskt resultat – ca 40 % som gått igenom Lindens Gård har i dag någon form av anställning. Detta resultat har blivit så pass uppmärksammat att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen i Hässleholm/Osby nu påbörjat processen att göra modellen till en stor 3-års EU-finansierad satsning.

Vi har lyckats med detta tack vare ett gediget kartläggningsprogram av själva deltagaren, såväl som en noggrann matchning mellan deltagaren och näringslivet runt om i vår region.

Vi har i dag drygt 80-talet arbetsgivare som hjälper till, samt 7 egna
affärsverksamheter som alla växer stadigt. En av de verksamheterna är just Lindens Möbelsnickeri, som Chatarina Byström ansvarar för.

Vi hoppas att ni tycker vår verksamhet är intressant och att våra möbler speglar vår entusiasm, vårt engagemang och våra deltagares unika kompetenser.